Две соски из полиции накрыли нарика и предложили ему еблю в замен на свободу